BYERNE OG DET STIGENDE HAVVAND

Vores 10 største byer – og halvdelen af de 100 største – ligger ved kysten. Og mere end 80.000 boliger ligger mindre end 2 meter over havets overflade. Stormfloder er en relativt hyppig foreteelse i Danmark, som forventes i stigende omfang fremover.


Om projektet

Dette projekt udgør debat- og dialogsporet i Realdanias indsats Byerne og Det Stigende Havvand. Projektet afsluttes i begyndelsen af 2022, og har ført til viden, netværk, debat og nytænkende løsninger, som vil bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimatilpasning af vores byer over de næste 100 år. Dette med fokus på hvilke funktioner og hvilken udformning vi i fællesskab ønsker, at vores byer bør have.