Teknologirådet satte fokus på borgerinddragelse i klimatilpasningen allerede i år 2002 og har siden da gennemført en lang række projekter på området. Mere information om de forskellige projekter kan findes på Teknologirådets hjemmeside. En omtale af Teknologirådets klimatilpasningsprojekter til og med 2020 kan læses i nyhedsbrevet Fra Rådet til Tinget nr. 297. Herunder er alle projekterne oplistet.


2002-04
Nyt klima – nyt liv? Havstigning og lokal planlægning ved Esbjerg og Næstved.

2009-12
BaltCICA. EU-projekt om Klimatilpasning i Østersøen. Dansk case: Kalundborg Kommune.

2010
Klimatilpasning i Danmark. Konference for Miljøministeriet.

2012-16
BASE. EU-projekt om klimatilpasning fra bund til top.

2015-16
SUBSOL. Beskyttelse af vandressourcer mod saltvand.

2015-16
Kystanalyse. For Miljøministeriet.

2016-17
Vand på tværs. Høring i hovedstadskommunerne.

2017
Klimatilpasning i Grøndalsparken. For Københavns og Frederiksberg Kommune.

2018-19
Værebro Å. Vandløb og åer krydser kommunegrænser.

2019-20
Langsigtet og fleksibel klimatilpasningsplanlægning. Randers Kommune.

2019
Borgerting om klimahandlingsplan. For Klima-, Energi og Forsyningsministeriet.

2019-21
Byerne og det stigende havvand. For Realdania.

2020
Klimatilpasning for fremtiden. For Danske Regioner.

2020
Klimatilpasset havnær byudvikling. Aabenraa.

2021-22
Strøby Egede og vandet – Fremtiden starter nu. For Stevns Kommune.

2021-22
Taarbæks møde med Øresund. For Lyngby-Taarbæk kommune.

2021-22
DAPP-proces i Svendborg kommune.

2021-22
Strategi for klimasikring af Nykøbing Falster by. For Guldborgsund Kommune.

2021
Workshops om en national klimatilpasningsplan. For Miljøministeriet.

2021-2022
Udvikling af klimaspil. For Region Midt.

2021-2022
Klimatilpasning på tværs. For Region Hovedstaden.