Det er Teknologirådets erfaring, at det skaber gode og robuste løsninger, når man tager inddragelse af samfundets mange aktører alvorligt.


Når Teknologirådet involverer sig i projekter og programmer, som handler om at bevæge samfundet og finde løsninger på komplekse samfundsmæssige udfordringer, inddrager vi flest muligt i arbejdet. Både interessegrupper, eksperter og andre interessenter. Men ikke mindst borgerne er vigtige at tage med på råd, når der træffes politiske beslutninger eller laves planer, f.eks. om klimatilpasning og byudvikling.

Nogle borgere er organiseret i netværk, foreninger og politiske grupperinger. Men mange er ikke, og vi er forpligtet til at involvere de mange, som ikke allerede har et talerør eller en platform.

Når vi involverer en mangfoldig gruppe af borgere og interessenter i en struktureret og faciliteret proces, bliver aktørerne både klogere på deres egne og hinandens holdninger, og det øger borgernes følelse af medejerskab, i projekter der vedrører dem. Det øger muligheden for at finde nye, fælles og langsigtede løsninger på politiske problemstillinger.

Forankrede processer

Teknologirådet har mere end 30 års erfaring med at udføre og udvikle borgerinddragelsesprocesser. Nogle af vores mest brugte metoder er konsensuskonferencen, borgertopmødet, dialogmødet og scenarieværkstedet. Flere af dem har vi udviklet selv. Det er vores erfaring, at veltilrettelagte borgerinddragelsesprocesser styrker det politiske beslutningsgrundlag og kan medføre utrolige resultater. Det kan være demokratisk legitimitet til at flytte sommerhusområder eller ændre gammel lovgivning. Derfor gør vi os umage med at trække på vores erfaring, genbruge, udvikle og kombinere vores metoder, så de får det rigtige snit hver gang.

Teknologirådet arbejder ud fra fem principper, som ligger til grund for vores arbejde med borgerinddragelse. En uddybelse af de fem principper findes her.

Fem principper for borgerinddragelse