Stigende havvand er en voksende udfordring for alle Danmarks kystbyer og kystkommuner. Udfordringen er både akut og langsigtet. Akut, fordi man ikke kan vide, hvornår den næste stormflod vil finde sted, og hvor højt vandet vil stige. Men man ved, at risikoen vokser. Langsigtet fordi den havstigning, der er i gang, vil fortsætte i mange hundrede år. Tilpasningen til det stigende havvand er en bunden opgave. Hvis vi ikke tilpasser vores kyster og byer, vil havet gøre det selv.


Beslutninger med store konsekvenser for fremtidens generationer skal træffes snart, og udviklingen skal planlægges. Projektet har fokuseret på denne sammenhæng mellem nutid og fremtid. Det handler ikke kun om sikkerhed og tryghed. Det handler om hele byens udvikling: Hvad er fremtidsvisionerne? Hvad er målsætningerne? Hvilken strategi skal man vælge? Hvilke byer, hvilken natur og hvilken risiko efterlader vi til vores børn og børnebørn?

Hvis vanskelige beslutninger skal være holdbare, både på kort og langt sigt, kræver det bred opbakning. Borgerne skal ikke alene acceptere de valgte løsninger. De skal bidrage aktivt til at føre dem ud i livet. De skal have indsigt og være beredte til at imødegå problemerne, også hvis de bliver ramt af uforudsete hændelser.

Derfor er åben dialog og bred inddragelse særlig vigtig på dette område.

Dialog og borgerinddragelse

I projektet Byerne og Det Stigende Havvand har Teknologirådet inddraget et bredt udvalg af borgere i dialogprocesser med fokus på visioner og strategier for byernes udvikling og på sammenhængen mellem aktuelle beslutninger og deres langsigtede konsekvenser. Forskellige typer af interessenter, fagkyndige, beslutningstagere, unge og borgere uden særlige forudsætninger har deltaget i processen.

Sideløbende er der også gennemført lokale projekter om udvikling af fremtidsscenarier og om langsigtet fleksibel planlægning.

Projektet har resulteret i en lang række anbefalinger, der er rettet til regeringen og Folketinget, til kommunerne og generelt til alle interesserede.

Der er høstet erfaringer med metoder og værktøjer, der egner sig til at fremme den nødvendige fortsatte dialog på lokalt plan.

Projektets erfaringer og resultater gives hermed videre.

En samlet rapport om projektet kan læses og downloades her.