Mange af de personer, der skal træffe beslutninger om klimatilpasning, kommer ikke til at opleve de fulde konsekvenser i deres egen levetid. Ungdommens stillingtagen er derfor vigtig, fordi de unge skal leve længst med konsekvenserne af nutidens beslutninger. Derfor blev der gennemført et møde med gymnasieelever og en workshop med ideudvikling og paneldebat for to hold unge højskoleelever.

Idéer til midlertidig arealandvendelse, Krogerup Højskole 2020

Workshop på Krogerup Højskole

Workshoppen var tilrettelagt sådan, at de unge det meste af tiden var i hinandens selskab uden indblanding. Det havde den fordel, at deres meninger, visioner og ideer blev formuleret med deres egne ord og prioriteringer før den afsluttende paneldebat, hvor også repræsentanter for den ældre generation deltog.

To hold unge på højskolen deltog i en workshop med efterfølgende paneldebat. Det ene hold, ’Storbyens Puls’, havde byudvikling som emne for deres højskoleophold. Det andet hold, ’Jorden Kalder’, havde natur og klima som emne.

Workshoppen tog udgangspunkt i spørgsmålene: »Hvad skal en by kunne for at fungere godt?« og »hvad er byens vigtigste funktioner?«. Deltagerne fik udleveret de tre fremtidsscenarier og så de tre film om strategierne sammen. Blandede grupper med elever fra de to hold blev sat ved borde, der var dækket af kort over en fiktiv kystby med skitser af mulige udviklinger.

Grupperne diskuterede de problemer og udfordringer, der opstår i byerne, når havvandet stiger. Hvilke problemer er størst? Hvordan skal udfordringerne mødes? Hvilke løsninger skal man vælge? Hvordan skal man som samfund prioritere forskellige hensyn? Hvad skal bevares og hvad skal der gøres, hvis det er nødvendigt at afvikle nogle områder og ændre deres anvendelse?

De unge satte ord på deres ideer og visioner og tegnede deres forslag ind på bykortene. Til sidst præsenterede de deres meninger, ideer og forslag i en paneldebat med repræsentanter for Dansk Ungdoms Fællesråd, Den Grønne Studenterbevægelse, Region Hovedstaden, NOAH Ungdom og regeringens Ungeklimaråd.

Dagens forløb viste, at man med stor fordel kan inddrage de unge på en tilsvarende måde i de byer, de bor i. De unge havde iderigdom og klare meninger, ønsker og visioner om hele byens udvikling, ikke blot om forholdene for de unge. Programmet for dagen kan downloades her.

Klimahackaton på Klimatorium, Lemvig 2021

Inddragelse på Lemvig Gymnasium

I foråret 2021 viste Teknologirådet de tre scenariefilm for en årgang elever på Lemvig Gymnasium. Efter filmene var der oplæg og afstemninger om de tre strategier. Arrangementet var et såkaldt kick off-møde forud for Klimahackaton på Klimatorium i Lemvig, hvor 92 elever fra gymnasiet deltog i begyndelsen af september.

Dialogmøder med unge kan f.eks. arrangeres på ungdomsuddannelserne. Foruden de scenarier, film og andre oplæg, der er tilgængelige her på hjemmesiden, er dokumentarudsendelsen Fremtidens Havnebyer også velegnet som oplæg.