Projektets anbefalinger skal bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimatilpasning af vores byer over de næste 100 år, og til arbejdet med den nationale klimatilpasningplan i 2022.


Projektet har resulteret i en lang række anbefalinger, der er rettet til både regeringen og Folketinget, til kommunerne og generelt til alle interesserede. I fanen Anbefalinger sammenfattes anbefalingerne specifikt rettet mod arbejdet på henholdsvis lokalt og statsligt niveau.

En uddybning af anbefalinger der går på tværs, samt en sammenfatning af projektets øvrige resultater er også at finde i denne fane.