Til hvert trin i projektet er der brugt forskellige dialogmetoder. Til lokal dialog og inddragelse af borgerne kan de samme metoder tilpasses og anvendes.


Deltagerne i projektet var et bredt spektrum af fagfolk, forskere og interessenter, kommunalpolitikere, repræsentativt udvalgte borgere, grupper af unge og medlemmer af Folketinget.

I fanen Dialogmetoder beskrives de enkelte dele af projektet med vægt på de metoder, der er brugt for at fremme en bred, konstruktiv og resultatorienteret dialog.