En del af de værktøjer, der er brugt til dialog og borgerinddragelse i projektet, kan direkte anvendes i lokale dialogprocesser. De fleste af værktøjerne bør dog tilpasses til de lokale forhold og formål.


I fanen Dialogværktøjer beskrives fremtidsscenarierne, film, scenarieværksted, klimaspil og borgertopmøde. DAPP-processen, som blev benyttet til et pilotprojekt om langsigtet og fleksibel planlægning ifm. oversvømmelsesrisiko omkring Randers Fjord, er også beskrevet.

Desuden er der link til nyttigt informationsmateriale og drejebøger samt Teknologirådets nyhedsbrev til Folketinget.