Klimaspillet egner sig til dialog mellem de lokale beslutningstagere. Det kan tilpasses til de lokale forhold og den lokale debat. Det kan f.eks. anvendes i en forberedende fase. Spillet om klimasikring af den fiktive by Misby Høje er udviklet i samarbejde med Kystdirektoratet. Det henvender sig især til lokale beslutningstagere.


Den første spillerunde foregår i nutiden. Misby Høje er en havneby med ca. 45.000 indbyggere. Den ligger ved en å-munding i en lille bugt.

Byen har mange muligheder. Kommunen forventer tilflytning til byen og behov for nye boliger, og der er virksomheder, som er interesserede i at flytte til byen.

Den gamle bykerne indeholder en del kulturarvselementer og et sygehus.

Havnen er præget af fiskeri og søtransport. Der foreligger en handleplan, som vil betyde 20 procents udvidelse af havnens aktiviteter i år 2035.

Byen ligger i et naturskønt område med høj rekreativ værdi. Der er stor efterspørgsel efter sommerhuse, og der er planer om et nyt naturområde med små hytter.

Hvad skal vi stille op?

Før i tiden har byen kun oplevet ganske få, lokale oversvømmelser, og den har ingen oversvømmelsesbeskyttelse. For nylig blev byen dog ramt to gange af hændelser, hvor havnen og den nedre del af byen blev oversvømmet af havvand. Først en såkaldt 20-årshændelse, dvs. en forhøjet vandstand, der statistisk set forventes at finde sted én gang hvert 20. år. Og kort tid efter førte en ny storm til en 40-årshændelse. Det var ikke oplevet før.

Deltagerne får at vide, at der forventes en havstigning på 25-30 cm. inden år 2050. De skal nu vurdere de gældende planer i lys af de to nylige oversvømmelser, diskutere hvad kommunen vil gøre for at vurdere risikoen for flere oversvømmelser og derefter træffe beslutninger:

  • Vil de etablere højvandssikring?
  • Hvad skal være beslutningsgrundlaget?
  • Hvor mange penge er kommunen villig til at bruge på indsatserne?

Valget står blandt andet mellem midlertidige og lokale løsninger og en dyr, men mere varig højvandsbarriere tværs over bugten.

Overraskende vending

Anden spillerunde foregår i år 2050. Deltagerne får nye penge, men uden at afsløre for meget, kan det røbes, at de også får nye udfordringer.

Playmasteren fortæller, hvad der er sket. Hvordan byen har udviklet sig. Hvor hårdt den er blevet ramt af klimaforandringerne. Hvordan det er gået med byens økonomi, byggeri, tilflytning, fraflytning, havnedrift, turisme og andre erhverv, beskæftigelse osv. Hvilke stormflodshændelser der har været, og hvor højt vandet steg.

Ny strategi?

På det grundlag skal spillerne nu tage stilling.

Var det de rigtige beslutninger, de traf for 30 år siden?  Ender udviklingen blindt, eller er de valgte løsninger fleksible? Kan de opgraderes?

Blev borgerne mon tilfredse? Blev kulturarven beskyttet?

Har spillernes investeringer i sikkerhed og byudvikling vist sig at være berettigede, eller var der fejlinvesteringer?

Hvad vil de gøre nu for at råde bod på de skader, der er sket, eller høste frugten af de skader, det lykkedes dem at forebygge?

Vil de ændre kurs? Vil de vælge et andet sikringsniveau end før? Vil de følge en ny strategi?

Hvordan vil de bruge deres nye penge?

Hvad vil de prioritere for fremtiden?

Klimaspillet blev benyttet ved to seminarer med kommunalpolitikere, som er nærmere beskrevet her.