I lokale dialogprocesser anbefales det at inddrage projektets anbefalinger som rettesnore. Det gælder især nedenstående pointer, som er en sammenfatning af anbefalingerne på lokalt og kommunalt niveau.