Der er et udbredt ønske om, at staten påtager sig en mere aktiv rolle i udvikling af strategi og helhedsplaner for tilpasning til det stigende havvand. Herunder er sammenfattet en række anbefalinger om statens rolle i klimatilpasningen i byerne: