Dette projekt udgør debat- og dialogsporet i Realdanias indsats Byerne og det stigende havvand. Projektet løb i perioden 2018-2022 med formål om at skabe et vidensgrundlag og igangsætte en bred offentlig dialog om, hvordan vi gerne vil bruge og bo i byerne i fremtiden, og hvordan disse visioner kan opfyldes i sammenhæng med klimatilpasning i forhold til havstigninger.


Overordnet har projektet ført til viden, netværk, debat og nytænkende løsninger, som vil bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimatilpasning af vores byer over de næste 100 år, med fokus på hvilke funktioner og hvilken udformning vi i fællesskab ønsker, at vores byer bør have.

Projektet har udmundet i tre fremtidsscenarier for byerne, anbefalinger for fremtidig lovgivning, ansvarsfordeling, finansiering og organisering samt guidelines for lokale dialogprocesser, der kan forme fremtidens byer.

Inddragelse under hele projektet

Hovedkernen i projektet har været inddragelse af interessenter, borgere, eksperter og politikere gennem hele forløbet. Interessenter blev inddraget allerede fra start, og gennem workshops, konsultationer og konferencer blev der diskuteret temaer omkring fremtidens byer i sammenhæng med fremtidens klimatilpasning. Emner der blev diskuteret var bl.a. natur, rekreative steder i byen, fremtidens transport, fremtidens bolig og fremtidens erhverv.

Efterfølgende blev resultatet af interessenternes arbejde og dialog ført videre til et online klimaborgermøde, hvor borgere fra hele landet diskuterede og udviklede fremtidsscenarierne. Derudover blev projektet fulgt af både et tværpolitisk panel og en tværfaglig ekspertgruppe. Resultaterne af dialogen med interessenterne og borgerne dannede grundlag for en diskussion af politikernes handlingsmuligheder.

Den tværfaglig følgegruppe af eksperter, havde en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidsscenarierne, og kom løbende med anbefalinger og vurderinger af guidelines for lokale forhold. I begyndelsen af 2022 vil der til flere politikerseminarer samles op på de aktiviteter, der har været gennem forløbet, og på de gennemarbejdede fremtidsscenarier.

Yderligere oplysninger findes på Teknologirådets hjemmeside, hvor der også er materiale  om projekterne i Aabenraa og Randers.

Realdanias indsats har desuden et vidensspor for forskning, data og erfaringsopsamling og et spor der omfatter støtte til 18 nytænkende kommunale pilotprojekter i partnerskab med Miljøministeriet.

Realdanias hjemmeside findes oplysninger om hele indsatsen og adgang til publikationer og videoer fra videnssporet og til beskrivelser af de 18 pilotprojekter.