Teknologirådet udgiver nyhedsbrevet Fra Rådet til Tinget, som sendes til Folketingets medlemmer og andre interesserede.


Nyhedsbrevet sammenfatter resultaterne fra et eller flere projekter, og videregiver anbefalinger til Folketinget, som kan føde ind i beslutningsprocesser.

Man kan læse og downloade nyhedsbrevet på Teknologirådets hjemmeside.

I Fra Rådet til Tinget nr. 301 er anbefalinger og hovedresultater fra dialogprojektet Byerne og det Stigende Havvand sammenfattet. Nyhedsbrevet kan downloades her.