De forskellige dialogmetoder følger hver især specifikke guidelines. Herunder kan programmer, informationsmateriale og drejebøger fra unge-workshop, den fagtekniske workshop, online klimaborgermøder og scenarieværkstedet downloades.